Szavazókörök 2019. önkormányzati választások

2019.08.15.

Szavazókörök 2019.

 

Magyarország köztársasági elnöke 2019. október 13-ra tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását.

 

Szavazni a szavazás napján személyesen reggel 6 órától 19 óráig lehet.Szavazni csak érvényes személyigazolvány, vezetői engedély, útlevél valamelyike és a lakcímkártya felmutatása esetén lehet.

 

A celldömölki lakóhellyel rendelkező választópolgárok az alábbi szavazókörökben szavazhatnak:

 

 

 

1. számú szavazókör 

 

Szavazóhelyiség címe: Városi Óvoda Vörösmarty úti tagóvodája, Vörösmarty u. 1.

 

Szavazókörhöz tartozó közterületek:

 

Árvácska u., Bodza u., Botond u., Budai Nagy Antal utca, dr. Géfin Lajos tér, Gayer Gyula tér, Harangvirág u., Hollósy tér, Hunyadi u., Király János u., Kiscelli köz, Kisfaludy utca, Kossuth L. u. 18. számtól páros házszámok, Kökény u., Marcal major, Nagy Sándor tér, Óvoda köz, Pápai u., Pozsony u., Szentháromság tér, Szomraky u., Vadrózsa u., Vágány u., Városháza tér, Vasút u., Vasvári Pál u., Zrínyi Miklós u.

 

 

 

2. számú szavazókör

 

Szavazóhelyiség címe: Berzsenyi Dániel Gimnázium, Nagy Sándor tér 13.

 

Szavazókörhöz tartozó közterületek:

 

Akácfa u., Árvalányhaj u., Balassi Bálint u., Építők útja., Füztői Benedek u., Hársfa u., Kodály Zoltán u., Móritz Sándor u., Rendező pályaudvar, Riczinger u., Tátra u., Tompa u., Vörösmarty u., Zalka Máté u.

 

 

 

3. számú szavazókör 

 

Szavazóhelyiség címe: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár dr. Géfin tér 1.

 

Szavazókörhöz tartozó közterületek:

 

Gyár u., Hámán Kató u., Ifjúság tér, Lőtér u., Sági u. 1. házszámtól 71 házszámig (páratlan házszámok), Sági u. 2. házszámtól 68 házszámig (páros házszámok), Sport u., Temesvár u.+ a települési szintű lakóhellyel rendelkezők

 

 

 

4. számú szavazókör

 

Szavazóhelyiség címe: Népjóléti Szolgálat Idősek Klubja, Szalóky S. u. 3.

 

Szavazókörhöz tartozó közterületek:

 

Április 4. u., Arad u., Belovári István u., Csokonai u., Gábor Áron u., Kisdobos u., Május 1. u., Mesteri u., Mikes Kelemen u., Szalóky Sándoru., Úttörő u.

 

 

 

5. számú szavazókör 

 

Szavazóhelyiség címe: Városi Óvoda, Koptik O. u. 10.

 

Szavazókörhöz tartozó közterületek:

 

Ady Endre u., Arany János u., Bartók Béla u., Batthyány u. 11. házszámtól folyamatosan (páratlan oldal), Batthyány u. 14. házszámtól folyamatosan (páros oldal), József Attila u., Kassa u., Kolozsvár u., Koptik Odó u., Kölcsey u., Nagyvárad u., Ostffy Mihály tér, Petőfi u. 17. házszámtól folyamatosan (páratlan oldal), Petőfi u. 20. házszámtól folyamatosan (páros oldal), Pórdömölk u., Radnóti u., Ságvári u., Sándorháza major, Széchenyi u., Uzsok u.

 

 

 

6. számú szavazókör 

 

Szavazóhelyiség címe: Celldömölki Városi Általános Iskola, Árpád u. 34.

 

Szavazókörhöz tartozó közterületek:

 

Árpád u., Baross u., Batthyány 2. házszámtól 12. házszámig (páros oldal), Batthyány u. 1-9.. házszámig (páratlan oldal), Bercsényi Miklós u., Berzsenyi Dániel u., Bocskai István u., Buza János u., Deák Ferenc u., Dózsa György u., Esze Tamás u., Horváth Elek u., Kinizsi u., Kossuth Lajos u. 1 házszámtól folyamatosan (páratlan oldal), Kossuth L. u. 2. házszámtól 16. házszámig (páros oldal), Nemesdömölk u., Petőfi u. 1. házszámtól 15. házszámig (páratlan oldal), Petőfi u. 2. házszámtól 18. házszámig (páros oldal), Rákóczi u., Szabadság tér, Wesselényi u.

 

 

 

7. számú szavazókör

 

Szavazóhelyiség címe: Városi Általános Iskola –Alsósági Tagiskolája, Sági u. 167.

 

Szavazókörhöz tartozó közterületek:

 

Barátság u., Béke u., Fazekas Mihály u., Kertalja u., Kresznerics u., Liszt Ferenc u., Marx Károly u., Puskin u., Sági u. 102. házszámtól folyamatosan (páros oldal), Somogyi Béla u., Táncsics Mihály u., Újvilág u.

 

 

 

8. számú szavazókör

 

Szavazóhelyiség címe: Alsósági Sportcsarnok, Hegyi u.

 

Szavazókörhöz tartozó közterületek:

 

Bajcsy Zsilinszky u., Bem József u., Borbarát u., Dobó Katalin u., Dr. Holéczy Zoltán u., Eötvös Lóránd u., Erdőalja u., Hegyi u., Heiner Kálmán u., Jókai Mór u., Kankalin u., Kismező major, Kökörcsin u., Kőtörő u., Kráter u., Lázár Jenő u., Martinovics u., Mátyás Király u., Móricz Zsigmond u., Ság hegy, Seghegyalja körút,  Sági u. 101. házszámtól folyamatosan (páratlan oldal), Sikló u., Tündérvölgyi u., Uzsabánya u., Vak Béla u.

 

 

 

9. számú szavazókör

 

Szavazóhelyiség címe: Izsákfai Klub, Izsákfa u. 37.

 

Szavazókörhöz tartozó közterületek:

 

Bokodi u., Bokodpuszta major, Hegyalja u., Izsákfa u., Kódó u.

 

 Az a választópolgár, aki 2019. június 26-ig tartózkodási helyet létesített, és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart, 2019. október 9-ig átjelentkezhet, és a tartózkodási helyén szavazhat.

 

Azon személy, aki személyesen nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mert egészségi állapota, fogyatékossága, vagy fogva tartása ebben megakadályozza, mozgóurnát kérhet. Mozgóurna iránti kérelemmel kapcsolatos részletes tájékoztatás a http://www.valasztas.hu/mozgourna-igenylese oldalon olvasható.

 

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb