Akadálymentes verzió
Celldömölk Város címere Celldömölk Város honlapja dizájn elem

TOP-7.1.1-16-2017-00103

2018.09.25.

 

 

 

 

 

 

 

 

„Érezd magad jól Celldömölkön!”

 

Projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-2017-00103

Kedvezményezett:
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

Szerződött támogatás összege: 17.500.000 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt befejezési dátuma: 2022.11.21.

A projekt tartalma:
Celldömölk Város Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiája közösségorientált fejlesztéseket támogató, a település egészére, mint akcióterületre vonatkozó, tematikusságában hiánypótló, középtávú stratégiai dokumentum. Létrejöttét széles helyi társadalmi egyeztetés – köz-, civil- és gazdasági szféra összefogása - alapozta meg, a 2016. május 26-án 10 taggal a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. vezetésével megalakult Celldömölki Helyi Közösség – helyi akciócsoport irányításával.

A tervezés eredményeként egy olyan stratégiai anyag született, amely probléma-centrikusan tekinti át Celldömölk település földrajzi adottságait, társadalmi-, gazdasági- és környezeti állapotát, emberi-erőforrásbeli helyzetét, továbbá a közösségi fejlesztés elősegítésének helyben lehetséges módjait.

A helyzetfeltárás következtetéseiből kiindulva, a Stratégia beazonosítja a fejlesztési igényeket és lehetőségeket.

Jövőképét az „Érezd magad jól Celldömölkön!” – jól csengő szlogenjéhez igazítva, abban határozza meg, hogy a várost egy színes, értékeit, hagyományait őrző, lehetőségeit kiaknázó helyi közösségek láncolatának kell alkotnia, élnie.
Csak egy kitartó, a településért folyamatosan tenni akaró együttműködés lehet képes enyhíteni a negatív gazdasági-társadalmi folyamatok hatását.

Ennek alapján, jelen Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiánk átfogó céljai:
• a közösségi élet felerősítése, továbbá
• a specifikus igényű társadalmi rétegek integrálása a városi közösségbe.

Mindezen célkitűzéseket az alábbi specifikus célok elérésével kívánjuk megvalósítani:
• Korszerű, közösségi nyitott terek rehabilitációja, újak létrehozása
• Helyi szinten együttműködő, aktív közösség létrehozása
• Kulturális értékek megőrzése, új hagyományok elindítása
• A fiatal és a hátrányos helyzetű lakosság aktivizálása
• A lakosság környezettudatos- és társadalmi befogadóképességének tudatos szemléletformálása

Az öt specifikus cél megvalósítását támogató intézkedések a következők szerint fogalmazódtak meg:
• Közösségi terek felújítása, kialakítása, közösségek eszközbeszerzése
• Hagyományos, kulturális és közösségi rendezvények
• Környezettudatossági és társadalmi felzárkóztatást és befogadást elősegítő képzések
• Közösségek speciális eszközbeszerzése

A stratégiát tervező közösség az intézkedéseket konkrét műveletekre bontotta le, melyekhez társítva kerültek körvonalazásra a támogatható tevékenységek.

A kiválasztási kritériumok kialakításának fő alapelvei:
• Környezettudatosság
• Innovativitás
• Költséghatékonyság
• Igazodás a Helyi Fejlesztési Stratégia célrendszeréhez
• Rendelkezésa tervezett projekt megvalósításához szükséges jogi, szervezeti és személyi keretekkel
• Hátrányos helyzetűek szükségleteinek kiemelt kezelése

A HKFS-ben foglalt intézkedésekre vonatkozó támogatási kérelmeket a Celldömölk városban, mint akcióterületen működő köz-, civil- és gazdasági szektor szereplői nyújthatják be.
A pályázatokat a Celldömölki Helyi Közösség írja ki, és bírálja el, majd pozitív elbírálás esetén végigkíséri a támogatást nyert szerveket a projektjükön, informálja, segítséget nyújt részükre.
A Helyi Közösségben – helyi akciócsoportban jelenleg négy önkormányzati, három civil és három gazdasági szereplő tevékenykedik, melyek eredményes és megbízható tervezési munkájuk során már bizonyították a feladat, valójában a város iránti elkötelezettségüket.

 

Letölthető anyagok:

 

Celldömölk Helyi Akciócsoport
FEMCS ügyrend  
HACS bemutatkozás  

HACS Szervezeti és            

Működési Szabályzat

HBB ügyrend és mellékletei      
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia 2021. szeptember  
Kapcsolat  

 

Szabályossági nyilatkozat
Helyi felhívás és melléklete       
Támogatói okirat minta

 

Helyi felhívás módosítása záradékkal

Hatályos: 2019. július 10-től

 

Helyi felhívás módosítása záradékkal

Hatályos: 2020.március 26-tól

 

Helyi felhívás közösségi rendezvény, program szervezése maradványösszeggel

Hatályos: 2020.augusztus 31-től

 

Helyi felhívás közösségi rendezvény, program szervezése maradványösszeggel

Hatályos: 2020.november 9-től

 

 

Helyi felhívás közösségi rendezvények, programok szervezése módosítása ellenjegyzéssel

Hatályos: 2021.február 22-től

 

 

Megalapozó dokumentum útmutató
Megalapozó dokumentum sablon
Helyi támogatási kérelem adatlap        
Helyi támogatási kérelem adatlap kitöltési útmutató
Együttműködési nyilatkozat sablon
   

 

 

 

ESZA típusú helyi felhívások kitöltő programja
TOP útmutatók és segédletek

 

 

 

 

 HACS gyűlések:

 2018. 01. 10.
 2018. 03. 22.
 2018. 05. 23.
 2018. 07. 11.
 2018. 09. 25.
 2018.12.17. 
 2019.02.14.
 2019.03.18.
 2019.04.15.
 2019.06.26.

 

 

Közösségi terek felújítása, kialakítása és a közösségi terek működéséhez

kapcsolódó eszközök beszerzése

A helyi felhívás száma: TOP-7.1.1-17-H-103-1

 

Pályázati felhívás és mellékletei

 

Szabályossági nyilatkozat

Támogatói okirat minta

 

TOP-7.1.1-17-H-103-1 kódszámú helyi felhívás - Közösségi terek felújítása, kialakítása, eszközbeszerzés - ellenjegyzéssel

Hatályos: 2019. január 8-tól

Helyi támogatási kérelem adatlap sablon útmutatóval ERFA
Együttműködési nyilatkozat sablon CellHACS
Megalapozó dokumentum sablon
Penzügyi fenntarthatósági terv
TOP likvid terv sablon

 

Programterv

 

TOP-7.1.1-17-H-103-1 kódszámú helyi felhívás - Közösségi terek felújítása, kialakítása, eszközbeszerzés - MÓDOSÍTOTT FELHÍVÁS

Hatályos: 2018. március 22-től

Eszközlista sablon

 

  

TOP-7.1.1-17-H-103-1 kódszámú helyi felhívás - Közösségi terek felújítása, kapcsolódó eszközbeszerzés helyi felhívás, maradványösszeggel

Hatályos: 2020. augusztus 31-től

 

TOP-7.1.1-17-H-103-1 kódszámú módosított helyi felhívás - Közösségi terek felújítása, kapcsolódó eszközbeszerzés helyi felhívás, maradványösszeggel

Hatályos: 2020. október 14-től

 

 

 

Segédletek

 

Megalapozó dokumentum útmutató CellHACS
Megalapozó dokumentum sablon CellHACS
Költség haszon elemzés útmutató
Helyi támogatási kérelem adatlap sablon útmutatóval ERFA
Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek
12 Általános útmutató a helyi felhívásokhoz

 

Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei (KTK) 

Érvényes: 2019.12.01-től.

 

 

Környezettudatossági és társadalmi felzárkóztatást és befogadást elősegítő képzések, programok szervezése

 

A helyi felhívás száma: TOP-7.1.1-17-H-103-3

 

Pályázati felhívás és mellékletei

 

Szabályossági nyilatkozat

Támogatói okirat minta

 

Helyi felhívás - ellenjegyzéssel

Hatályos: 2020. május 8-tól

Általános útmutató a Helyi felhíváshoz
Helyi támogatási kérelem adatlap    
Helyi támogatási kérelem adatlap kitöltési útmutató
Szakmai terv és mellékletei   
Szakmai terv és mellékletei kitöltési útmutató
Képzési tervezet

 

Módosított helyi felhívás maradványösszeggel, ellenjegyzéssel

Hatályos: 2021. január 25-től


 

Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai
Egyszerűsített költségigazolás kedvezményezetti
Piaci ár kedvezményezetti tájékoztató

 

dizájn
címer
Celldömölk

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városh�za tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

készítők cellkabel peWeb