KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00669

2017.07.01.

   

 

Celldömölk Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

 

Projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00669

Kedvezményezett:

Celldömölk Város Önkormányzata 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

Szerződött támogatás összege: 9.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. június 30.

A projekt tartalma:

Jelen projekt célja az ASP rendszer bevezetéséhez, és az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások megvalósítására való felkészülés. A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal Celldömölk, Mersevát, Mesteri, Nemeskocs Ostffyasszonyfa települések közigazgatási feladatait látja el. Az ügyintézés a székhelyen és a négy kirendeltségen történik. A projekt keretében bevezetésre kerül az ASP elektronikus ügyintézési portál rendszere, és kiváltásra kerülnek az eddig használt trendszerek.

A megvalósítás során az iratkezelő rendszer, a gazdálkodási rendszerek, az ingatlanvagyon-kataszter rendszer és az önkormányzati adórendszer adattisztítása és migrálása megtörténik. Az iparűzési adóval kapcsolatosan bevezetésre kerülő elektronikus ügyintézés lehetősége az ügyfelek számára a mindenkori honlapon keresztül lesz elérhető a szükséges használati és kitöltési útmutatóval. Bevezetésre kerülnek az ASP ipari és kereskedelmi  valamint a hagyatéki leltár moduljai. A bevezetésre kerülő szakrendszereket kezelő dolgozók részt vesznek az ASP központ által szervezett oktatásokon. Felülvizsgálatra kerül az Informatikai biztonsági szabályzat, az Iratkezelési szabályzat, az Adatvédelmi szabályzat, és a Szervezeti és Működési Szabályzat, amelyekben rögzítésre kerülnek az ASP rendszer bevezetéséhez szükséges folyamatok és jogi feltételek és a Hivatal belső folyamatait és működési rendjét is ehhez igazítjuk.

A megfelelő adattisztításon átment és az ASP szakrendszereknek átadott adatok az ASP szakrendszerek beüzemelését követően tesztelésre kerülnek, és az adattartalmuk valamint a funkciónak rendeltetésszerű működésének ellenőrzésére is sorkerül.

 Eszközfejlesztés:

-       Kártyaolvasó 43 db

-       Munkaállomás 1 db

-       Laptop 1 db

-       Csekknyomtató 2 db

-       Monitor 20 db

 

 

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb