TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00043

2017.07.01.

  


 


 


 


Városi óvoda Vörösmarty utcai tagóvodájának fejlesztése Celldömölkön


 


Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00043


 


Kedvezményezett:


Celldömölk Város Önkormányzata 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.


 


Szerződött támogatás összege: 18.523.234 Ft


 


Támogatás mértéke: 100 %


 


Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.05.31.


 


A projekt tartalma:


 


Jelen projekt fő célja az óvodai ellátás minőségének javítása. A projekt megvalósításával javítani kívánjuk a 3-6 éves korosztály óvodai nevelésének minőségét. A meglévő aszfaltburkolat felújítását tervezzük annak érdekében, hogy a gyermekek szabadban való foglalkoztatását, fejlesztését minél több tevékenység esetében tudjuk biztosítani. Az így kialakításra kerülő "tér" alkalmassá válik sportolásra mint pl. kerékpározásra, rajzolásra és versenyek megtartására. A szabadtéri tevékenységekkel tovább tudjuk fokozni szabadban való tartózkodás szeretetét és ezzel tudjuk ösztönözni a gyermekeket a mozgásra társas tevékenységekre. Mozgással a gyermek a külvilágról gyűjt információkat, és mellette megismeri önmagát, saját testét, erőkifejtését, egyre önállóbbá válik az élettevékenységekben, megtanul a környezet viszonyaihoz alkalmazkodni, szabályokat tisztelni.


A projekt keretében az épület önálló hő ellátásának megoldására kerül sor. A meglévő távvezetéken történő hő ellátás helyett egy korszerű energiatakarékos magas hatásfokkal üzemeltethető kondenzációs kazán lesz beépítve.


A projekt keretében babaház, csúszdahinta, játéktároló faház beszerzésére kerül sor.


 


Eszközfejlesztés:


-       Udvari babaház: 1 db


-       Udvari játéktároló faház 1 db


-       Hinta csúszdával 1 db


 


 


 


Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb