TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00044

2017.07.01.

  


 


 


Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése Celldömölkön


 


Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00044


 


Kedvezményezett:


Celldömölk Város Önkormányzata 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.


 


Szerződött támogatás összege: 27.452.763 Ft


 


Támogatás mértéke: 100 %


 


Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.09.28.


 


A projekt tartalma:


 


A projekt célja a foglalkoztatás javítása a bölcsődei férőhelyek bővítésével, amellyel javul a 0-3 éves korosztály hozzáférése a bölcsődei ellátáshoz, így közvetlenül hozzájárul a gyermekek és a szülők legszükségesebb igényeinek kielégítéséhez és közvetett módon segíti elsősorban a nők reintegrációját a munkaerőpiacra. A munka és a gyermekvállalás szorosan összefüggnek egymással, ezért a dolgozó szülők számára fontos hogy a gyermekeik napközbeni felügyelete ellátása folyamatosan biztosítva legyen. A felmerült igények kielégítéséhez szükség van arra, hogy rugalmas és több pilléren álló szolgáltatási struktúrát alakítsunk ki. Jelen fejlesztés rugalmas napközbeni ellátást, gyermekfelügyelet biztosítását teszi lehetővé.


A férőhelyek bővítésével, az eszköz és személyi állomány fejlesztésével szolgáltatást igénybe vevő gyermekek száma fokozatosan növelhető és az ellátás által lefedett terület is bővülhet. A meglévő bölcsőde infrastrukturális fejlesztését egy új a kor követelményeinek megfelelő energetikai jellemzőkkel rendelkező épületszárnnyal történő bővítéssel oldjuk meg amelyben helyet kap egy 6 férőhelyes mini bölcsődei szoba a hozzá tartozó fürdőszobával és öltözővel. Az új csoportszoba felszereléséhez, és a bölcsőde működéséhez szükséges eszközök (bútorok, játékok, konyhai eszközök kiegészítők, elektronikus eszközök és egyéb kiegészítők) beszerzése a projekt keretében történik.


A fejlesztést a projekt arányos akadálymentesítés követelményeinek megfelelően valósítjuk meg annak érdekében, hogy a projektben a preventív tevékenységnek köszönhetően érvényesüljenek az egyetemes tervezés elvei.


A projekt megvalósításába a tervezés során bevont kisgyermekellátás területén jártas szakember együttműködés keretében folyamatosan rendelkezésünkre áll annak érdekében, hogy a projekt a szakmai elvárásoknak megfelelően valósuljon meg. 

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb