Akadálymentes verzió
Celldömölk Város címere Celldömölk Város honlapja dizájn elem

TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006

2017.07.01.

  

 

 

 

Celldömölk Koptik Odó utcai helyi piac infrastrukturális fejlesztése

  

Projekt azonosító száma: TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006

 

Kedvezményezett:

Celldömölk Város Önkormányzata

9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

  

Szerződött támogatás összege: 177.007.590 Ft

  

Támogatás mértéke: 100 %

  

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.02.28.

 

A projekt tartalma:

A tervezett beruházás a városközpont komplex rehabilitáció folytatásaként (II. ütem) értelmezhető. A piac működés jelenlegi minőségének javítása, korszerűsítése, az egységes belvárosi településkép megteremtése, valamint az eddig alulhasznosított területek új funkcióval való ellátása.

A projekt keretében felújításra kerülő piacon elsősorban a helyi termelők kínálják majd áruikat. A celldömölki városi piac hozzájárul a helyi alapanyagból előállított élelmiszerek, termékek népszerűsítéséhez, helyi fogyasztásban játszott szerepük növeléséhez. A piac közvetett módon hozzájárul a helyi, térségi kötődésű termelők versenyképességének növeléséhez, munkahelyek teremtéséhez, a helyi termeléshez és élelmiszer előállításhoz kapcsolódó hagyományok fennmaradásához, valamint helyi termékeken alapuló turisztikai programcsomagok kialakításához is.

A celldömölki piac fejlesztésében jelentős szerepet játszik a helyi termékek szerepének felértékelődése. A helyi termékek vásárlásával hozzájárulunk saját környezetünk fenntarthatóságához. Minden helyben elköltött forinttal segítjük a helyi gazdaság talpon maradását, munkahelyeket segítünk megőrizni vagy közvetetten újak teremtéséhez járulhatunk hozzá. A helyben megtermelt profit helyi fejlesztéseket generál. Ha saját környezetünkből szerezzük be a legfontosabb élelmiszereket, egyéb árukat, akkor csökkentjük a termeléssel, illetve a szállítással, csomagolással járó környezetterhelést. Divatos szóval élve, kisebb lesz ökológiai lábnyomunk.

A celldömölki piac elsősorban infrastrukturális fejlesztésekre szorul.

A konkrét infrastrukturális kihívásokat a piaccal kapcsolatban a következőkben összegezhetjük:

- a piac jelenlegi épületének felújítása részleges bontással, festéssel, új árusítóasztalokkal

- szilárd burkolatok kialakítása aszfaltból és térkőből

- közmű korszerűsítések

- a közvilágítás megújítása új lámpahelyek kialakításával, kandeláberek elhelyezésével

- a fedetlen piac jelenleg kihasználatlan, illetve alulhasznosított parkrészének - mely a jövőben közösségi térként is funkcionálna - rehabilitációja, a zöldfelület megújításával, bemutató gasztropiac kialakításával,

- új padok, hulladéktárolók kihelyezése

- kerékpártárolók kialakítása

- zöldfelület kialakítása füvesítéssel, cserje- és évelő növény ültetéssel

 A fejlesztés eredményeként létrejövő összefüggő egységes szerkezetű tér emeli a terület ázsióját. turisztikailag vonzóbb lesz, illetve javulnak az infrastrukturális körülmények.

 

A projekt megvalósításának előrehaladása:

Megkezdődött a városi piac felújítása:

A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárások sikeres lezárását követően megkezdődött a projekt megvalósítási szakasza. Az építési munkák idejére a piac ideiglenesen más helyszínre került áthelyezésre. A piac épület felújításának kivitelezését a szerkezetépítést valamint a burkolatépítés részfeladatokat eltérő vállalkozó végzi. Az épületszerkezet szükséges bontási munkái megtörténtek. A tető vízelvezetésének biztosítására vápa került kialakításra. Az új tetőfedés tartószerkezete beépítésre került és arra fedést biztosító lemez fel lett helyezve. A burkolatépítési munkák is szintén a bontási munkákkal került előkészítésre. A kivitelező az épület körüli függőleges betonlábazatot a lépcső, csapadékcsatornát valamint a meglévő beton árusítóasztalokat is elbontotta. A továbbiakban elkészült az új lábazat beton alapja és a földfelszín feletti rész kialakításához szükséges szerelési munkák is megkezdődtek. A piactér és kapcsolódó infrastruktúra felújításának átalakításának kivitelezése is megkezdődött. A kivitelezési munkák biztonságos végzése érdekében az építéssel érintett terület elzárásra került a közúti forgalomtól. A területen lévő közművek nyomvonalai kitűzésre kerültek, majd a feltárás is megtörtént. A burkolat alatti közművezetékek cseréje megtörtént. A meglévő burkolat bontása folyamatosan valósul meg. Megkezdődtek az alépítményi munkák föld tükör kialakítással, az útszegély kavicságyazatának terítésével. Az új burkolatkialakításának megfelelően a süllyesztett útszegély kialakítása is elindult. A kivitelezés készültségi szintje elérte a 25 %-ot

 

Az előkészítési munkák mellett megkezdődött a végleges felület kialakítása:

Az építési munkák folyamatosan haladnak előre, a teljesítés szintje elérte az 50 %-ot. A fedett piac új burkolatának előkészítési munkái mint a csapadékcsatorna, épület körüli támfal, vasbeton piacbútorzat, valamint a lépcső bontási munkái megvalósultak. A beton támfal alépítménye és a támfal is elkészült. Az új burkolat síkjának megfelelően az aknafedlapok szintbe lettek emelve. A meglévő burkolat felbontásra került, a felület tisztítása megkezdődött. A felülvilágító tartószerkezete beépítésre került, amelyre a lexán burkolat is rögzítve lett. A fém tartószerkezet felületének festés előtti tisztítása megtörtént és az alapozó réteg felhordásra került. Az álmennyezet tartószerkezetének felszerelése megkezdődött. A szabadtéri burkolatépítés során folytatódtak az alépítményi munkák (föld tükör, fagyvédő kavicságyazat) megvalósítása. A burkolathatároknak megfelelően a süllyesztett szegély kiépítése folyamatosan halad. A dörken lemez és a geotextilia elhelyezése a burkolatépítéssel együtt folyamatosan történik meg. A CKT útalap és a térkő burkolat készítése megkezdődött.

  

A piac épület felújítási munkái teljesültek:

A kivitelezés folyamatban van és elérte a 75 %-os készültségi szintet. Elkészült a piac épületéhez csatlakozó járda és rámpa burkolata. Kialakításra került a betonlépcső. A megfelelően előkészített felületre felhordásra került a kiegyenlítő és a kopó aszfaltréteg, amely megfelelő mértékben lett tömörítve. A beton lábazat felülete vakolással és burkolással nyerte el a végleges megjelenését. Az épület álmennyezetének tartószerkezete beszerelését követően a lemezburkolat rögzítése is befejezett. A csapadék-vízelvezető csövek rendszerbe történő bekötése megtörtént. Az acéloszlopok felületére a védelmet és esztétikai megjelenést biztosító fedő felület is felkerült. Az új lámpatestek be lettek szerelve. A piac épület szerkezetének felújítása valamint a burkolat cseréjének műszaki-átadás átvétele sikeresen lezárult. A virágtartók és az árusító asztalok a helyükre kerültek és a lábazathoz rögzítve lettek a fa ülőpadok. A piac tér burkolatépítése folyamatosan halad előre. A szegélyek alatti fagyvédő kavicságyazat elkészült. Folyamatosan történik a süllyesztett és a kiemelt útszegély építése, a dörken lemez és a geotextilia elhelyezése, javítóréteg valamint a CKT útalap és a térkő burkolat készítése. A meglévő parkoló bontása megkezdődött.

  

A Városi Piac teljes megújítása megvalósult:

Befejeződtek a burkolat kialakításához szükséges alépítményi munkák, a süllyesztett és kiemelt útszegély építése, a dörken lemez és a geotextilia elhelyezése, a javítóréteg elkészítése, a CKT útalap és a térkő burkolat készítése. A meglévő parkoló átépítése megtörtént. Az új aszfaltburkolat fogadásához szükséges felület takarítással és emulzióval lett előkészítve. Az aszfalt kiegyenlítő réteg és kopóréteg is a helyére került. Az aknafedlapok az új burkolati szintnek megfelelően felemelésre kerültek. A zöldfelület kialakításához szükséges talajjavító humusz elterítésre került, majd a növények is a helyükre kerültek. A meglévő villanyoszlopok és falikarok cseréjére sor került. Az utcabútorok virágtartók kihelyezése megtörtént, és a kerékpártárolók rögzítésre kerültek. A műszaki átadás átvételi eljárás lezárásra került.

 

2019. augusztus 01-től már a megújult vásártér várja az árusokat és a vásárlókat.

  

A fejlesztés eredményeképpen a piac területének és a kapcsolódó infrastruktúrájának teljes fejlesztése megvalósult. Az árusok számára megfelelő környezet került kialakításra amely a vásárlók igényeit is hosszú távon kielégíti. A beruházás eredményeképpen a gyalog, kerékpárral, és a gépjárművel közlekedők is egyaránt meg tudják közelíteni piacon és környezetében elérhető kereskedőket, és kereskedelmi egységeket egyaránt.
 

A projekt képei a galériában is megtekinthetők: http://www.celldomolk.hu/aloldal.php?mod=galeria&id=297

 

Megkezdődött a városi piac felújítása

 

     

 

Az előkészítési munkák mellett megkezdődött a végleges felület kialakítása:

 

    

   

   

 

A piac épület felújítási munkái teljesültek:

 

   

   

 

A városi piac teljes megújítása megvalósult:

 

   

   

   

 

    

 

2019. augusztus 1-én már a megújult vásártér várja az árusokat:

 

   

   

 

dizájn
címer
Celldömölk

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városh�za tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

készítők cellkabel peWeb