TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006

2017.07.01.

  


 


 


 


Celldömölk Koptik Odó utcai helyi piac infrastrukturális fejlesztése


 


 


Projekt azonosító száma: TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006


 


Kedvezményezett:


Celldömölk Város Önkormányzata 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.


 


Szerződött támogatás összege: 154.000.000 Ft


 


Támogatás mértéke: 100 %


 


Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.09.30.


 


A projekt tartalma:


A tervezett beruházás a városközpont komplex rehabilitáció folytatásaként (II. ütem) értelmezhető. A piac működés jelenlegi minőségének javítása, korszerűsítése, az egységes belvárosi településkép megteremtése, valamint az eddig alulhasznosított területek új funkcióval való ellátása.


A projekt keretében felújításra kerülő piacon elsősorban a helyi termelők kínálják majd áruikat. A celldömölki városi piac hozzájárul a helyi alapanyagból előállított élelmiszerek, termékek népszerűsítéséhez, helyi fogyasztásban játszott szerepük növeléséhez. A piac közvetett módon hozzájárul a helyi, térségi kötődésű termelők versenyképességének növeléséhez, munkahelyek teremtéséhez, a helyi termeléshez és élelmiszer előállításhoz kapcsolódó hagyományok fennmaradásához, valamint helyi termékeken alapuló turisztikai programcsomagok kialakításához is.


A celldömölki piac fejlesztésében jelentős szerepet játszik a helyi termékek szerepének felértékelődése. A helyi termékek vásárlásával hozzájárulunk saját környezetünk fenntarthatóságához. Minden helyben elköltött forinttal segítjük a helyi gazdaság talpon maradását, munkahelyeket segítünk megőrizni vagy közvetetten újak teremtéséhez járulhatunk hozzá. A helyben megtermelt profit helyi fejlesztéseket generál. Ha saját környezetünkből szerezzük be a legfontosabb élelmiszereket, egyéb árukat, akkor csökkentjük a termeléssel, illetve a szállítással, csomagolással járó környezetterhelést. Divatos szóval élve, kisebb lesz ökológiai lábnyomunk.


A celldömölki piac elsősorban infrastrukturális fejlesztésekre szorul.


A konkrét infrastrukturális kihívásokat a piaccal kapcsolatban a következőkben összegezhetjük:


-    a piac jelenlegi épületének felújítása részleges bontással, festéssel, térelhatárolók kialakításával, új árusítóasztalokkal


-    a jelenlegi aszfalt burkolat helyett új térköves burkolat kialakítása


-    közmű korszerűsítések


-    a közvilágítás megújítása új lámpahelyek kialakításával, kandeláberek elhelyezésével


-    a fedetlen piac jelenleg kihasználatlan, illetve alulhasznosított parkrészének - mely a jövőben közösségi térként is funkcionálna - rehabilitációja, a zöldfelület megújításával, bemutató gasztropiac kialakításával,


-    új padok, hulladéktárolók kihelyezése


-    kerékpártárolók kialakítása


-    zöldfelület kialakítása füvesítéssel, cserje- és évelő növény ültetéssel


 


A fejlesztés eredményeként létrejövő összefüggő egységes szerkezetű tér emeli a terület ázsióját. turisztikailag vonzóbb lesz, illetve javulnak az infrastrukturális körülmények.


  


 

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb