Móritz Sándor festészete

2016.01.12.

Móritz Sándor festészete


        


Móritz Sándor 1924-ben született Celldömölkön, és tehetsége már a pápai gimnáziumi éveiben jelentkezett. 1943-ban szülővárosa, Celldömölk ösztöndíjával került Budapestre, a Képzőművészeti Főiskolára, ahol Szőnyi István tanítványa lett, akiről köztudott volt, hogy a nagybányai iskola elkötelezett híveként dolgozott és tanított húsz éven át. Móritz Sándor tehetségét mi sem jelzi jobban, mint az, hogy a hároméves tanulás után ott maradhatott a főiskolán, és a kitűnő akvarellista, Elekfy Jenő tanársegédjeként tanított és dolgozott. 1949-től rendszeresen szerepelt kisebb-nagyobb kollektív és önálló kiállításokon. Az első önálló kiállítást 1949-ben éppen szülővárosa, Celldömölk rendezte meg. 1958-ban súlyos agyműtéten esett át Stockholmban, és ezáltal még nyolc termékenyen eltöltött alkotó esztendővel ajándékozta meg. A műtétet azonban sajnos 1966-ban meg kellett ismételni, és ez már életét követelte.


Festészetének éltető forrása az örök, mindig változatos, kimeríthetetlen természet és az ember volt. Témaként a bennünket körülvevő világ szolgált, kisvárosok, falvak fehér házai, beszélgető, munkát végző emberek. E mellett Zsennye, Sárospatak és Nagymaros művésztelepeinek környezete is feltűnik, ahol nyaranként dolgozott, de szűkebb környezete, a sashegyi ház és családtagjai is gyakran láthatóak művein. Pályája indulásakor, az 1950-es évek elején életművét intim hangulatú, derűs nyugalmat árasztó képek jellemzik. Ekkoriban készült művei az ember és természet elválaszthatatlan egységének – az életbe, a szépségbe, a család meghitt harmóniájába – vetett hit képben megfogalmazott szimfóniái.Az ötvenes években készült munkás témájú képeinek témáját a központi, pártirányítású művészetpolitika határozta meg, és a művek egy része állami megrendelésre készült.Az 1958-ban elvégzett súlyos agyműtét következtében a halál mezsgyéjéről visszatért művész zaklatott érzelemvilága, belső feszültséggel teli expresszív erejű képi formában jut kifejezésre.


Festményei nemcsak szülővárosában, hagyatékként lelhetőek fel, de például a Megyeháza, a Vas Megyei Kormányhivatal és számos más intézmény, szervezet épületének falait díszítik.


A 2014-es jubileumi évben Celldömölk önkormányzata emlékkiállítás szervezett az alkotásaiból, a Kemenesaljai Művelődési Központ galériáját pedig a festőről nevezte el.


A Munkácsy Mihály-díjas Móritz Sándornak bár mindössze húsz év állt rendelkezésére, hogy a világról alkotott gondolatait, művészi elképzelését, véleményét képpé formálva kifejezze, teljeset alkotott. Művészete nemzeti hagyományaink soha meg nem szűnő kincsestárához csatlakozik.


Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb