Akadálymentes verzió
Celldömölk Város címere Celldömölk Város honlapja dizájn elem

Javaslat az Értéktárba

2016.01.12.

A Celldömölki Értéktár Bizottság felhívást tesz közzé: kéri a celldömölki lakosokat, civil és egyéb szervezeteket, intézményeket, hogy lakókörnyezetükben a települési értéktárba felvételre érdemes nemzeti értékeket gyűjtsék össze, és javaslataikat terjesszék a bizottság elé. A bizottság örömmel fogad minden ötletet, elképzelést.


A beérkezett javaslatokat a bizottság megvizsgálja, véleményezi és értékeli, majd azt követően dönt az Értéktárba történő felvételről vagy a felvétel elutasításáról. A település helyi jelentőséget meghaladó értékei a Vas Megyei Értéktárba (www.vasiertektar.hu), majd a Magyar Értéktárba juthatnak el. A Magyar Értéktárban nyilvántartott országos vagy nemzetközi jelentőségű, a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményének számító nemzeti értékekből a Hungarikum Bizottság választja ki a hungarikumokat, melyek a Hungarikumok Gyűjteményébe kerülnek.


A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet alapján a következők:

a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai – beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét –, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták;

b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra;

c) épített környezet: a környezettudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;

e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;

f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;

g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátóipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások;

i) átfogó celldömölki érték, mely az előző pontokban feltüntetett területek közül egyszerre többhöz, vagy éppen egyikhez sem sorolható, vagy felülemelkedik azokon.


A Celldömölki Értéktárba kerülésre bárki tehet javaslatot. A javaslatokat ajánlattételi lapon kell beküldeni, az ajánlattételi lap megtalálható itt, a honlapon, valamint kérhető a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán, illetve portáján. Az ajánlattételi lapokat dr. Kovács Zoltán bizottsági elnöknek vagy Tulok Gabriella szakreferensnek címezve a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal levelezési címére (9500 Celldömölk, Városháza tér 1.), illetve a celldomolk@celldomolk.hu és a tulok.gabriella@celldomolk.hu e-mail-címekre lehet elküldeni. A javaslatok benyújtási határideje: 2016. február 28.


Az értéktárba felvett értékek sora folyamatosan bővül.


Az ajánlattételi lap letölhtető itt.

dizájn
címer
Celldömölk

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városh�za tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

készítők cellkabel peWeb