Ebösszeírás

2022.10.01.

 

 

FELHÍVÁS!

Tisztelt Ebtartók!

 

Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján a települési jegyzõnek háromévente legalább egyszer ebösszeírást kell végeznie. Celldömölk városban tartott ebek összeírására 2022. október 01–2022. november 30. között kerül sor. Az eb tulajdonosának illetve tartójának kötelessége az elektronikus nyilvántartás elkészítéséhez a szükséges adatok megadása. Felhívom a lakosság figyelmét, hogy Celldömölk Város Önkormányzata jelenleg nem tervezi ebrendészeti hozzájárulás beszedését!

 

Celldömölk Város Önkormányzatának www.celldomolk.hu honlapján folyamatosan elérhetõ lesz a részletes tájékoztató és útmutató illetve a szükséges nyomtatványok letölthetõ formában. A kitöltött bejelentõ illetve változásbejelentõ lapok benyújthatóak személyesen munkaidõben a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalban illetve ügyfélfogadási idõben az alsósági városrész ügyfélszolgálatán. Lehetõség van postai és elektronikus úton (cell.eb@celldomolk.hu) történõ beküldésükre is.
 
Együttmûködésüket köszönjük.
 
FARKAS GÁBOR
JEGYZÕ

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK

- Ebbejelentő adatlap

- Kitöltési útmutató

 
 

 

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb