Dr. Holéczy Zoltán szellemi öröksége

2022.03.29.

 


Dr. Holéczy Zoltán orvos, amatőr régész. 1896. október 5-én született Szegeden. A középiskolát Szombathelyen, a premontrei főgimnáziumban végezte, 1914-ben tette le az érettségit. 1917-ben – három egyetemi év után – be kellett vonulnia katonának. Az első világháborúan mint a 35-ös közös tábori ágyús ezred, majd később a veszprémi 7. honvédtüzér tábori ágyús ezred önkéntese harcolt az orosz és olasz harctereken.  36 hónapi katonai szolgálatot teljesített. Kitüntetései: ezüst- és bronzérem, a Vöröskereszt tiszti keresztje, Károly – csapat-kereszt. 1918-ban, az őszirózsás forradalom idején tartalékos hadnagy volt.


Félbemaradt tanulmányait az orvosi egyetemen csak a háború után folytathatta. 1921-ben avatták orvosdoktorrá a budapesti Tudományegyetemen. Még ebben az évben megnősült, feleségül vette a celldömölki Horváth Izabellát. A kötelező gyakorló orvosi évet a szombathelyi közkórházban töltötte le, majd ezt követően Celldömölkön nyitott önálló rendelőt, ahol nyugdíjazásáig, 1968-ig szolgálta az egészségügyet.


A második világháború alatt négyszer vonultatták be. 18 hónapon át tevékenykedett katonaorvosként a pápai, a szombathelyi és a celldömölki hadikórházakban. 1945-től Celldömölk községi orvosa. 1950 -től a celldömölki tbc-gondozó vezetője volt. Több évtizedes, a hajdani celldömölki járás területén végzett munkája elismeréseként 1965-ben „Érdemes orvos” kitüntetést adományoztak számára.


Orvosi gyakorlata mellett kedvelte és aktívan művelte is a régészetet. E tudományban hosszabb időt igénybe vevő tanulmányokat is folytatott. Múlhatatlan érdemeket szerzett egy leendő Kemenesaljai Tájmúzeum megteremtésében, a régészeti kultúra helybeli kialakításában. Mint gyakorló szőlősgazda a kemenessömjéni hegyen gazdálkodott, példázva Berzsenyi Dániel, a nagy előd emlékét.


A Ság-hegyi Bazaltbánya Rt. működése során felfigyelt a felszínre került régészeti leletekre. A hivatalos szervek tájékoztatása után, az Országos Magyar Történeti Múzeum igazgatója őt bízta meg, hogy a celldömölki járás területéről előkerülő régészeti leleteket figyelemmel kísérje, és azokról jelentést tegyen. A Múzeum pénzügyi támogatásának köszönhető maga is végzett régészeti feltárásokat. 1941-ben a dömölki bencés templom mellett, valamint Mesteri-Intapuszta határában ásatott, ahol több tucat sírt tárt fel. A leletek legjava Budapestre került. Ezek közül az egyik legérdekesebb lelet egy lékelt (trepanált) koponya. Ásatásainak eredményeit a Vasi Szemle oldalain hozták nyilvánosságra. Ezen kívül számos ismeretterjesztő előadást tartott a Ság-hegy történeti emlékeiről. Magángyűjteménye nagy része napjainkra sajnos elkallódott. Néhány darabja került a szombathelyi Savaria Múzeum régészeti gyűjteményébe. 1969. december 23-án hunyt el.


Régészeti kutatásainak egyedülálló kultúrtörténeti jelentősége van Celldömölk helytörténetében.


www.cellbibl.huwww.muzeumbarat.hu


 


Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb