TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00611

2021.01.29.

  


 


 


 


„Ság hegyen információs pont és nyilvános WC kialakítása”


 


Projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00611


Kedvezményezett:


Celldömölk Város Önkormányzata 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.


Szerződött támogatás összege: 14.934.246 Ft


Támogatás mértéke: 100 %


Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.08.31.


A projekt tartalma:


A Ság hegy természeti adottságainál és szépségénél fogva mindig is a Celldömölki lakosok kedvelt kiránduló-és rendezvényhelye volt. A fejlesztéssel azt kívánjuk elérni, hogy a Ság hegyen kirándulók, rendezvényre érkezők minél szélesebb körben tudjanak tájékozódni a helyi kulturális programokról, rendezvényekről. A nyilvános WC kialakításával pedig a hegyen tartandó rendezvények közönségének, túrázóknak a kulturált vizesblokk használati lehetőséget biztosítjuk. A Celldömölki Helyi Akciócsoport által a Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiában megfogalmazott célok mentén valósítjuk meg a fejlesztést. A projekt átfogó célként a közösségi élet felerősítését helyezi előtérbe a közösségi nyitott tér rehabilitációjával. A fejlesztés során fontos szempont a helyi szinten működő közösségek aktivizálása és környezettudatosságra való ráhangolása.


A projekt megvalósítása során az alulhasznosított, funkcióját vesztett épület felújítására és hasznosítására helyeződik a hangsúly. Az épület bővítés nélkül kerül átalakításra. A fejlesztéssel a már meglévő parkolóhelyek kerülnek megújításra, valamint akadálymentesített nyilvános WC – férfi, női WC, kézmosó és pelenkázó - kerül kialakításra. A vizesblokk használata közben keletkező szennyvíz környezetbe jutását a beépítésre kerülő egyedi gyűjtő tartály teszi lehetővé. A közműpótló létesítményben összegyűjtött szennyvíz a folyékony hulladékszállításra alkalmas jármű alkalamzásával a kijelölt ártalmatlanító telepen kerül elhelyezésre. A nyilvános vizesblokk mellett információs pontot hozunk létre, ahol a kirándulók, rendezvényekre érkezők tájékozódhatnak. Az információs ponton elhelyezésre kerülő kiadványok megfelelő tájékoztatást nyújtanak a Ság hegyre látogatóknak az aktuális programokról.

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb