TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002

2019.06.12.

 

Iparterület fejlesztése Celldömölk Városában

 

Projekt azonosító száma: TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002

 

Kedvezményezett :

Celldömölk Város Önkormányzata 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

 

Szerződött támogatás összege: 210.881.142 Ft

 

Támogatás mértéke: 100 %

 

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.01.31..

 

Celldömölk Város Önkormányzata pályázatot nyújt be, mint az ipari park cím birtokosa a Celldömölki Ipari Logisztikai Park infrastrukturális fejlesztésére. A város jelenlegi, 290.000 m2-es (29 ha) ipari parkja megtelt, ezért nem áll rendelkezésre megfelelő terület új betelepülők fogadására. A projekt során, Európai uniós támogatással megvalósul a vonalas infrastruktúra teljes körű fejlesztése: Útépítés, közvilágítás, víz- és szennyvízvezetékek kialakítása, továbbá elektromos hálózat kialakítása. A projekt eredményeként a rendelkezésre álló iparterület nagysága 110.000 m2-rel (11 ha) növekedik.

Az ipari park fejlesztése és bővítése indokolt, mert a területek és a kapcsolódó szolgáltatások iránt jelentős az érdeklődés számos, potenciális új betelepülő részéről. A fejlesztés és bővítés eredményekén a jelenleg a városközpontban és egyéb belső területeken elhelyezkedő cégek számára is lehetőség nyílik új telephelyek létesítésére, ezzel csökkentve a városközpontra, a belvárosra gyakorolt környezeti nyomást. Az Ipari Park területére kitelepülő cégek alapanyag beszállításának és a késztermék elszállításának környezeti terhelésétől ezáltal sikeresen mentesül a belváros. Az Alsóságról és Izsákfáról kerékpárral munkába érkező alkalmazottak számára lehetőség nyílik a munkahelyek balesetmentes megközelítésre, mert az útvonaluk nem érinti az autó- és kamionforgalomtól terhelt főbb utakat, illetve lerövidül a munkába járás ideje. A szilárd burkolatú út a meglévő, potenciális ipari parki fejlesztési területig kerül feltárásra és kialakításra, így meglévő zöldterület nem kerül felhasználásra a beruházáshoz. A területen illegálisan lerakott szeméthalmok felszámolásra kerülnek, ezzel csökkentve a talaj és a talajvízbe beszivárgó szennyező anyagokat A rendezési tervben kijelölésre került a várost elkerülő, tehermentesítő út. A megépítendő szakasz ennek részét képezi, így csökkentve a belterületi utak aszfaltjának nagymértékű terhelését, valamint a személyautók, teherautók és kamionok által kibocsátott, egészségre káros gázok mértékét.

Az iparterület-fejlesztési projekt Celldömölk város belterületén közvetlenül az Ipari Park mellett valósul meg zöldmezős beruházásként.

A projekt során megvalósuló vonalas infrastruktúra-fejlesztések: Útépítés, közvilágítás, víz- és szennyvízvezetékek kialakítása, továbbá elektromos hálózat kialakítása.

 

"Víz és szennyvízhálózat kiépítése", valamint "Közút és szervizút és csapadékvíz elvezetés" kapcsán a munkaterület átadása a Bauterc-Prizma Mélyépítő Műszaki és Kereskedelmi Kft. -mint kivitelező- részére 2022.05.10-én megtörtént. A munkálatok folyamatosak, jó ütemben haladnak. A projekt készültségi szintje elérte a 25%-ot.

 

        

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb