Adó ügyek

2021.01.01.

Ügytípusok:

  1. Adó- és értékbizonyítvány
  2. Adóbevallás iparűzési adóról

 

Helyi adórendelet

 

  Számlaszámok

 
Ügytípus
Rövid leírás
Az adóhatóság kérelemre, törvényben előírt esetekben az illetékességi területén lévő ingatlan fekvéséről, értékéről és adójáról adó- és értékbizonyítványt állít ki, amely tartalmazza az ingatlan és az ingatlanszerzők /tulajdonosok/ adatait, az érték megállapításánál figyelembe vett tényezőket, továbbá az ingatlannak az adott időpontban fennálló forgalmi értékét.
Az ügyet intéző iroda
Pénzügyi iroda /Adócsoport/
Címe
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő          8-12,     13-16
Szerda       8-12,     13-16
Csütörtök  8-12,     13-16
Ügyintéző
Ölbei Lívia
Igénylő, kötelezett
Adózó vagy képviselője
Az ügyintézés kezdeményezhető
Személyesen az illetékes ügyintézőnél, vagy postai úton ajánlott levélben
Ügyintézési határidő
30 nap
Az ügyintézés díja
4.000.- Ft/ingatlan, hagyatéki ügyben illetékmentes
Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók
Nincs
Az alkalmazott jogszabályok
Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv., a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
Szükséges iratok
Tulajdoni lap másolat

 

 

Ügytípus
Rövid leírás
Az adózónak az iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-ig bevallást kell tennie az önkormányzati adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó adóbevallását az adóév utolsó napját követő 150. napig nyújtja be.
Az ügyet intéző iroda
Pénzügyi iroda /Adócsoport/
Címe
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő          8-12,     13-16
Szerda       8-12,     13-16
Csütörtök  8-12,     13-16
Ügyintéző
Molnár Ferencné Gyimesi Zsuzsanna
Igénylő, kötelezett
Adózó vagy képviselője
Az ügyintézés kezdeményezhető
Elektronikus úton
Ügyintézési határidő
30 nap
Az ügyintézés díja
Díjmentes
Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók

2021. évi iparűzési adó bevallás

Kitöltési útmutató 2021.

2020. évi iparűzési adó bevallás

Kitöltési útmutató 2020. 

2019. évi iparűzési adó bevallás

2018. évi iparűzési adó bevallás

2017. évi iparűzési adó bevallás

Kitöltési útmutató 2017.

J jelű betétlap közös őstermelőknek

Bevallás a 2016. évi helyi iparűzési adóról

Kitöltési útmutató 2016

Bevallás a 2015. évi helyi iparűzési adóról 

Kitöltési útmutató 2015

Bevallás ideiglenes jelleggel végzett helyi  iparűzési tevékenységről

 
 
Az alkalmazott jogszabályok
Helyi adókról szóló 1990. évi C. tv., Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv., Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. tv. A helyi adókról szóló módosított 32/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet
Szükséges iratok
 Nincs
Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózók helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségüket kizárólag az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíthetik.

  

 
Ügytípus
Rövid leírás
Az adózó kérelmére az adóhatóság a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén az adótartozásra részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyezhet.
Az ügyet intéző iroda
Pénzügyi iroda /Adócsoport/
Címe
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő          8-12,     13-16
Szerda       8-12,     13-16
Csütörtök   8-12,     13-16
Ügyintéző
Molnár Ferencné Gyimesi Zsuzsanna
Igénylő, kötelezett
Adózó vagy képviselője
Az ügyintézés kezdeményezhető
Személyesen az illetékes ügyintézőnél, vagy postai úton ajánlott levélben
Ügyintézési határidő
30 nap
Az ügyintézés díja
magánszemélyeknek és egyéni vállalkozóknak: díjmentes, gazdálkodó szervezeteknek: 10.000.- Ft
Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók
Az alkalmazott jogszabályok
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv., Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. tv. Az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. , 
Szükséges iratok
Jövedelemigazolás, nyugdíj, Gyed, Gyes, munkanélküli segély vagy egyéb járadékfizetés igazoló szelvény, illetve az azt megállapító határozat. A lakásfenntartással és az egyéb rendszeres többletkiadással kapcsolatos bizonylatok /csekkek/ másolatai
A személyek feladatai
 Nincs

 

 

Ügytípus
Rövid leírás
Az adózó kérelmére az adóhatóság a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén az adótartozást mérsékelheti, vagy elengedheti.
Az ügyet intéző iroda
Pénzügyi iroda /Adócsoport/
Címe
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő          8-12,     13-16
Szerda       8-12,     13-16
Csütörtök   8-12,     13-16
Ügyintéző
Molnár Ferencné Gyimesi Zsuzsanna
Igénylő, kötelezett
Adózó vagy képviselője
Az ügyintézés kezdeményezhető
Személyesen az illetékes ügyintézőnél, vagy postai úton ajánlott levélben
Ügyintézési határidő
30 nap
Az ügyintézés díja
magánszemélyeknek és egyéni vállalkozóknak: díjmentes, gazdálkodó szervezeteknek: 10.000.- Ft
Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók
Az alkalmazott jogszabályok
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv., Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. tv. , Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv.
Szükséges iratok
Jövedelemigazolás, nyugdíj, Gyed, Gyes, munkanélküli segély vagy egyéb járadékfizetés igazoló szelvény, illetve az azt megállapító határozat. A lakásfenntartással és az egyéb rendszeres többletkiadással kapcsolatos bizonylatok /csekkek/ másolatai

 

 

 

Ügytípus
Rövid leírás
Az adózó írásbeli kérelmére az adóhatóság a számlájára tévesen befizetett összeget, vagy túlfizetést visszautalja, vagy más adótartozásra számolja el, a téves számlára fizetett összeget a megfelelő számlára átutalja, illetve egyenlegértesítőt állít ki.
Az ügyet intéző iroda
Pénzügyi iroda /Adócsoport/
Címe
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő          8-12,     13-16
Szerda       8-12,     13-16
Csütörtök   8-12,     13-16
Ügyintéző
Ölbei Lívia
Molnár Ferencné Gyimesi Zsuzsanna
Horváth Sándor
Igénylő, kötelezett
Adózó vagy képviselője
Az ügyintézés kezdeményezhető
Személyesen az illetékes ügyintézőnél, vagy postai úton ajánlott levélben
Ügyintézési határidő
30 nap
Az ügyintézés díja
nincs
Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók
Az alkalmazott jogszabályok
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv., Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. tv. 
Szükséges iratok
nincs
 

 

Ügytípus
Rövid leírás
Az adózó kérelmére az adóhatóság a fennálló adótartozásról hatósági igazolást állít ki.
Az ügyet intéző iroda
Pénzügyi iroda /Adócsoport/
Címe
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő          8-12,     13-16
Szerda       8-12,     13-16
Csütörtök  8-12,     13-16
Ügyintéző
Ölbei Lívia
Igénylő, kötelezett
Adózó vagy képviselője
Az ügyintézés kezdeményezhető
Személyesen az illetékes ügyintézőnél, vagy postai úton ajánlott levélben
Ügyintézési határidő
8 nap
Az ügyintézés díja
Díjmentes
Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók
Az alkalmazott jogszabályok
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv., 126.§, Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. tv. 72-73.§, Az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII tv.
Szükséges iratok
Nincs

 

 

Ügytípus Gépjárműadó
Rövid leírás A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9.§ alapján a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021.01.01-től az Állami adó- és vámhatóság látja el.
   

 

 

Ügytípus
Rövid leírás
 
Az ügyet intéző iroda
Pénzügyi iroda /Adócsoport/
Címe
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő          8-12,     13-16
Szerda       8-12,     13-16
Csütörtök  8-12,     13-16
Ügyintéző
Horváth Sándor
Igénylő, kötelezett
Adózó vagy képviselője
Az ügyintézés kezdeményezhető
Személyesen az illetékes ügyintézőnél, vagy postai úton ajánlott levélben
Ügyintézési határidő
30 nap
Az ügyintézés díja
díjmentes
Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók
Az alkalmazott jogszabályok
Helyi adókról szóló 1990. évi C. tv., Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv., Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. tv., A helyi adókról szóló többször módosított 32/2010 (XII.16.) önkormányzati rendelet 
Szükséges iratok
 

  

Ügytípus
Rövid leírás
Az adózónak a beszedett idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hó 15-ig kell bevallást tennie az önkormányzati adóhatósághoz.
Az ügyet intéző iroda
Pénzügyi iroda /Adócsoport/
Címe
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő          8-12,     13-16
Szerda       8-12,     13-16
Csütörtök   8-12,     13-16
Ügyintéző
Ölbei Lívia
Igénylő, kötelezett
Adózó vagy képviselője
Az ügyintézés kezdeményezhető
Személyesen az illetékes ügyintézőnél, vagy postai úton ajánlott levélben
Ügyintézési határidő
30 nap
Az ügyintézés díja
Díjmentes
Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók
Az alkalmazott jogszabályok
Helyi adókról szóló 1990. évi C. tv., Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv., Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. tv. , A helyi adókról szóló módosított 32/2010.(XII.16.) helyi rendelet
Szükséges iratok
Nincs
A személyek feladatai
 

 

 

Ügytípus
Rövid leírás
A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségéről évente a tárgyévet követő év március 31-éig tesz bevallást az önkormányzati adóhatóságnál.
Az ügyet intéző iroda
Pénzügyi iroda /Adócsoport/
Címe
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő          8-12,     13-16
Szerda       8-12,     13-16
Csütörtök   8-12,     13-16
Ügyintéző
Ölbei Lívia
Igénylő, kötelezett
Adózó vagy képviselője
Az ügyintézés kezdeményezhető
Személyesen az illetékes ügyintézőnél, vagy postai úton ajánlott levélben
Ügyintézési határidő
30 nap
Az ügyintézés díja
Díjmentes
Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók

 

Ügytípus Bevallás magánfőzött párlat után
Rövid leírás A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer, az átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követő év január 15-ig kell teljesíteni az önkormányzati adóhatósághoz. Első ízben 2016. január 15-éig.
Az ügyet intéző iroda Pénzügyi iroda /Adócsoport/
Címe 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő          8-12,     13-16
Szerda       8-12,     13-16
Csütörtök   8-12,     13-16
Ügyintéző Molnár Ferencné Gyimesi Zsuzsanna
Igénylő, kötelezett Adózó vagy képviselője
Az ügyintézés kezdeményezhető Személyesen az illetékes ügyintézőnél, vagy postai úton ajánlott levélben
Ügyintézési határidő 30 nap
Az ügyintézés díja Díjmentes
Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók Bevallás magánfőzőtt párlat után

 

 

Ügytipus Meghatalmazás
Rövid leírás

Az adóhatóság előtt az adózót –ha nem kíván személyesen eljárni – a törvényes képviselő, képviseleti joggal rendelkező személy képviselheti. Ehhez „MEGHATALMAZÁS” nyomtatvány kitöltése szükséges. A meghatalmazási nyomtatványt eredeti aláírással ellátva személyesen, vagy postai úton kell eljuttathatni a hivatal adócsoportjához.

Az ügyet intéző iroda Pénzügyi iroda /Adócsoport/
Címe 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
Ügyfélfogadási időpontok
Hétfő          8-12,     13-16
Szerda       8-12,     13-16
Csütörtök   8-12,     13-16
Ügyintéző Molnár Ferencné Gyimesi Zsuzsanna
Igénylő, kötelezett  
Az ügyintézés kezdeményezhető Személyesen az illetékes ügyintézőnél, vagy postai úton ajánlott levélben
Ügyintézési határidő  
Az ügyintézés díja Díjmentes
Kapcsolódó dokumentumok Meghatalmazás

 

Cimkék

Adó

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb