TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00052

2020.08.31.

 


Koptik Odó utcai óvoda fejlesztése Celldömölk


 


Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00052


Kedvezményezett:


Celldömölk Város Önkormányzata 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.


Szerződött támogatás összege: 79.796.152 Ft


Támogatás mértéke: 100 %


Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.02.28.


A projekt tartalma:


A fejlesztés megvalósításával javítjuk a 3-6 éves korosztály óvodai nevelésének minőségét. Annak érdekében, hogy az épület mindenki számára egyaránt használhatóvá váljon sor kerül projektarányos akadálymentesítés megvalósítására, amely keretében az akadálymentesített parkoló, akadálymentesített főbejárat és udvari kijárat, akadálymentesített mosdó lesz kialakítva. A látássérültek számára feliratos táblák a külső és belső tereken pedig érzékelhető felületi kialakítások készülnek. A hallássérültek számára indukciós hurok kerül beszerzésre. Az épület energetikai fejlesztése érdekében a külső homlokzat, padlásfödém, és a lapostető hőszigetelése és a külső nyílászárók cseréje kerül megvalósításra, amelynek eredményeképpen csökkenthető az épület fűtéséhez szükséges földgáz és a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyisége, és mindemelett a homlokzati színekkel egy otthonosabb barátságosabb épületarculat alakul ki.


A játszóudvar fejlesztése udvari játékok telepítésével, járda építésével valósul meg annak érdekében, hogy a szabadban való mozgás szeretetét fokozzuk és a társas viselkedési formák elsajátítását elősegítsük. Megfelelő eszközökkel kialakítható a mozgás szeretete, és az egészséges életmód szemlélete, amellyel megalapozható a hosszan tartó egészséges élettartam. A mozgás szeretetének gyermekkorban történő elsajátításával elérhet, hogy később a felnőtt korban is az élet részévé váljon a sport, amely az egészségfenntartás mellett a szabadidő hasznos eltöltését, illetve az emberi kapcsolatok kialakulását is szolgálja.


 


A fejlesztés megvalósítása hozzájárul az érintett feladatellátási hely szakmai nevelési munkájának erősítéséhez, és emelet az épület használati értéke, és komfortfokozata is növekszik. 


 


 

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb