Helyi rendeletek 2013

2013.04.22.

1/2013. (I.11.) sz. helyi rendelet 

Celldömölk város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 24/2008.(VII.2.)

önkormányzati rendeletének módosításáról

 
2/2013. (II.15.) sz. helyi rendelet

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2000. (V.3.) számú

rendeletének módosításáról

 
3/2013. (II.15.) sz. helyi rendelet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 
4/2013. (III.7.) sz.  helyi rendelet a 2013. évi költségvetésről  
5/2013. (III.7.) sz.  helyi rendelet

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. /III.29./

számú rendeletének módosításáról

 
6/2013. (III.7.) sz.  helyi rendelet

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2000. /V.3./

rendeletének módosításáról

 
7/2013. (III.27.) sz. helyi rendelet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 
8/2013. (III.27.) sz. helyi rendelet

a 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III.7.) önkormányzati

rendelet módosításáról

 
9/2013. (IV.30.) sz. helyi rendelet az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról  
10/2013. (IV.30.) sz. helyi rendelet a 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról  
12/2013. (IV.30.) sz. helyi rendelet a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló 12/2012. (V.30.) rendelet hatályon kívül helyezéséről  
13/2013. (IV.30.) sz. helyi rendelet a víz és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 5/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről  
14/2013. (IV.30.) sz. helyi rendelet az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
30/2009. /XI.20./ sz. rendelet módosításáról
 
15/2013. (IV.30.). sz. helyi rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal kapcsolatosan fizetendő térítési díjakról szóló 10/2008.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról  
16/2013. (VI.27.). sz. helyi rendelet

az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
30/2009. /XI.20./ sz. rendelet módosításáról

melléklet 1; melléklet 2; melléklet 3

 
17/2013. (VI.27.) sz. helyi rendelet

a 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

melléklet 1; melléklet 1/1; melléklet 2; melléklet 3; melléklet 4; melléklet 5; melléklet 6; melléklet 7; melléklet 8; melléklet 9; melléklet 10

 
18/2013. (VIII.22.) sz. helyi rendelet

a 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

melléklet 1; melléklet 2; melléklet 3; melléklet 4; melléklet 5; melléklet 6; melléklet 7

 

 

19/2013. (IX.12.) sz. helyi rendelet

a 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

melléklet 1melléklet 2melléklet 3melléklet 4melléklet 5melléklet 6melléklet 7

melléklet 8melléklet 9; melléklet 10; melléklet 11; melléklet 12

 
20/2013. (IX.12.) sz. helyi rendelet a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól  
21/2013. (IX.30.) sz. helyi rendelet

a 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

melléklet 1; melléklet 2; melléklet 3; melléklet 4; melléklet 5; melléklet 6; melléklet 7; melléklet 8; melléklet 9; melléklet 10; melléklet 11; melléklet 12; melléklet 13; melléklet 14; melléklet 15; melléklet 16; melléklet 17;

 
22/2013. (X.30.) sz. helyi rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól  
23/2013. (X.30.) sz. helyi rendelet a nevelési–oktatási intézményekben fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól, továbbá a nem magyar állampolgárok fizetési kötelezettségéről szóló 17/2008. (V. 27.) sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről  
24/2013. (X.30.) sz. helyi rendelet CELLDÖMÖLK VÁROS DÍSZPOLGÁRA cím, a CELLDÖMÖLK VÁROSÉRT ÉRDEMÉREM, a CELLDÖMÖLK VÁROSÉRT EMLÉKLAP, a KRESZNERICS FERENC DÍJ, valamint a NÍVÓ-DÍJ, alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 31/2008. (X.31.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról  
25/2013. (XII.20.) sz. helyi rendelet a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról  
26/2013. (XII.20.) sz. helyi rendelet a helyi adókról szóló 32./2010./XII. 16./ önkormányzati rendeletet módosításáról  
27/2013. (XII.20.) sz. helyi rendelet

a 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

melléklet 1; melléklet 2; melléklet 3; melléklet 4; melléklet 5; melléklet 6; melléklet 7; melléklet 8; melléklet 9; melléklet 10; melléklet 11; melléklet 12; melléklet 13; melléklet 14; melléklet 15;

 
28/2013. (XII.20.) sz. helyi rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról  
29/2013. (XII.20) sz. helyi rendelet a Celldömölk Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 34/2006.(XI.8.) önkormányzati rendelet módosításáról  
30/2013. (XII.20.) sz. helyi rendelet a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 20/2013. (IX.12.) sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről  

 

 

Cimkék

Rendeletek

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb