Vörösmarty utcai óvoda felújítása

2011.08.11.

I. NYDOP projekt

 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Projekt azonosító száma: NYDOP-5.3.1/B-09-2010-0010

Projekt neve: Vörösmarty utcai tagóvoda épületének felújítása - Celldömölk

Előzmények:
Celldömölk Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program támogatási rendszerében, a NYDOP-5.3.1/B-09-2010-0010 „Óvodák fejlesztése„ tárgyú pályázati konstrukcióban „Vörösmarty utcai tagóvoda épületének felújítása – Celldömölk” című pályázatán nyert támogatást.
A pályázat költségvetése: 66.693.933 Ft, amelyből az elnyert támogatás összege 60.000.000 Ft, a szükséges önerő 6.693.933 Ft.

A Támogatási Szerződés megkötésére 2010. augusztus 13-án került sor.

Projekt leírása:

A tervezett cél: a Városi Óvoda Vörösmarty utcai Tagóvoda épületének teljes felújítása, akadálymentesítése, rekonstrukciója, modernizációja, többfunkcióssá és energiatakarékossá tétele, műszaki színvonalának emelése.
A megvalósítás legfontosabb lépései, szakmai tartalma: Az intézmény épületének megújítása épületfizikai, energia hatékonysági, és szakmai pedagógiai szempontból. Konkrétan a beruházás során többek között felújításra kerülnek az épület vizesblokkjai, víz-, csatorna-, és elektromos hálózata, burkolatai, új tornaszoba kerül kialakításra és külső-belső akadálymentesítése, homlokzati hőszigetelése, nyílászárócseréje és tetőszigetelése is elkészül.

A tervezett átalakítások nem érintik az épület jelenlegi működési rendjét. Ezek szerint változatlan helyiségkapcsolattal működnek a csoportok, az öltözők, a tálaló konyha, ill. az egyéb kiszolgáló helyiségek is. Változtatások nem érintik a dolgozói, ill. a óvodás gyerekek létszámát. Új közmű-, és út csatlakozás nem történik.
A hasznos alapterület szintén nem változik, nettó 896,53 m2. A felújítás utáni helyiséglista: 2 szélfogó, 2 előcsarnok, 2 hulladék tároló, 6 közlekedő, 2 mosdó, 2 WC, 1 iroda, 2 elkülönítő, 1 óvónői szoba, 2 raktár, 7 öltöző, 6 mosdó-WC, 5 foglalkoztató, zuhanyzó, tornaszoba, szertár, akadálymentes WC, mosogató, tálaló konyha, fogadó tér, tálaló, hőfogadó, orvosi szoba, vasaló helyiség, mosókonyha, szárító helyiség.

Az óvoda épület építészetet és villamos rendszer korszerűsítést magában foglaló projekt elemei: a lapostető új szigetelésének kialakítása, a belső nyílászárók, valamint a hideg- és meleg burkolatok, illetve a beépített bútorzat cseréje, a vizesblokkok teljes felújítása, a vízvezetékek, csatorna és elektromos hálózat cseréje, az épület fizikai akadálymentesítése, a tornaszoba kialakítása. Ezen projekttevékenységek kivitelezése során tervezett műszaki megoldások:

  • a födém felső síkjára kiegészítő hőszigetelésként 15 cm ásványgyapot szigetelés kerül.
  • a bejáratokhoz rámpa készül, a beton rámpák kezdetén és végén sárga színű figyelem felkeltő 40 cm-es sáv készül műgyanta bevonattal, illetve vele azonos anyagból 30 cm széles vezető sáv
  • a meglévő lapos tető új csapadékvíz elleni szigetelése készül, a csatlakozó attika bádogozásokkal együtt
  • zuhanyzókban, WC-k, mosdók falán, ill. vizes berendezések mögött 2.0 m magasságig csempeburkolat készül
  • akadálymentes WC-ben a csempe burkolatban 1,00 m magasan kontrasztos színválasztás szükséges

Az eszközbeszerzés udvari játékok és udvari bútorzat beszerzését tervezi a meglévő, több alkalommal egyesével kicserélt, vagy felújított udvari eszközök kiegészítéseként. A játszóeszközök kiválasztásakor elsődleges cél volt, hogy mindegyik csoportszobához tartozó udvarrészre kerüljön új, a gyermekek mozgását, mászását, egyensúlyérzékét fejlesztő eszköz. Összesen három játék (1 lengőhinta, 1 mókuskerék, 1 köteles mászófal) tervezett, illetve kiegészítő bútorzatként 6 udvari pad, és 6 hulladékgyűjtő edény beszerzése része a projektnek.

 

A projekt megvalósításának tervezett kezdő időpontja: 2011.05.01.

 

A projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2011.11.30.

 

Kedvezményezett neve és elérhetősége:

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
Tel: 95/525-810 Fax: 95/420-304
e-mail: celldomolk@celldomolk.hu

 

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Nyugat-dunántúli Területi Iroda
9400 Sopron, Verő József u. 1.
Tel.: 99/512-710 Fax: 99/510-150
e-mail: vati@vati.hu

Kiadott sajtóközlemények

Projektről megjelent cikkek

Projektről elkészült fotók


II. KEOP projekt

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Projekt azonosító száma: KEOP-5.3.0/A/09-2010-0450

Projekt neve: Vörösmarty utcai tagóvoda épületenergetikai korszerűsítése - Celldömölk

Előzmények:
Celldömölk Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszerében, a KEOP-5.3.0/A/09-2010-0450 „Épületenergetikai fejlesztések„ tárgyú pályázati konstrukcióban „Vörösmarty utcai tagóvoda épületenergetikai korszerűsítése – Celldömölk” című pályázatán nyert támogatást.
A pályázat költségvetése: 37.273.830 Ft, amelyből az elnyert támogatás összege 27.955.372 Ft, a szükséges önerő 9.318.458 Ft.

A Támogatási Szerződés megkötésére 2011. június 28-án került sor.

Projekt leírása:

A tervezett cél: a Városi Óvoda Vörösmarty utcai Tagóvoda épületének teljes felújítása, akadálymentesítése, rekonstrukciója, modernizációja, többfunkcióssá és energiatakarékossá tétele, műszaki színvonalának emelése.

Az energia megtakarítás elérését szolgáló projekt tevékenységek a következők: külső nyílászáró csere, a homlokzati hőszigetelés és a fűtési, használati melegvíz korszerűsítés.

 

A projekt megvalósításának tervezett kezdő időpontja: 2011.07.20.

 

A projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2011.11.30.

 

Kedvezményezett neve és elérhetősége:

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
Tel: 95/525-810 Fax: 95/420-304
e-mail: celldomolk@celldomolk.hu

 

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:

„Energia Központ” Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci u. 45. A. épület 6. emelet
Tel.: +36 1/802-4300
e-mail: ugyfelszolgalat@energiakozpont.hu

 

Kiadott sajtóközlemények

 

Projektről megjelent cikkek

 

Projektről elkészült fotók

 

Energia Központ Nonprofit Kft.:

www.energiakozpont.hu

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb