Akadálymentes verzió
Celldömölk Város címere Celldömölk Város honlapja dizájn elem

Helyi rendeletek 2011

2011.02.02.

1/2011 (I.27.) sz. helyi rendelet a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről, valamint a közterületek bontásáról szóló 26/2008.(IX.3.) sz. rendelet módosításáról  
2/2011 (I.27.) sz. helyi rendelet a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, elnök tiszteletdíjáról, juttatásáról szóló 21/2010.(XI.4.) sz. rendelet módosításáról  
3/2011 (I.27.) sz. helyi rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal kapcsolatosan fizetendő térítési díjakról szóló 10/2008.(II.21.) rendelet módosításáról
 
4/2011 (I.27.) sz. helyi rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) rendelet módosításáról  
5/2011 (I.27.) sz. helyi rendelet az önkormányzat 2010. évi pénzügyi tervéről szóló 4/2010./III.03./ sz. rendeletének módosításáról  
6/2011 (II.24.) sz. helyi rendelet a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól szóló 19/2001.(IV.25.) számú rendeletének módosításáról  
7/2011 (I.27.) sz. helyi rendelet a házasságkötések és egyéb családi események lebonyolításáról, szolgáltatási díjairól  
8/2011 (I.27.) sz. helyi rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007.(III.29.) sz. rendelet módosításáról  
9/2011 (I.27.) sz. helyi rendelet 9/2011./II.24./ számú rendelete a 2011. évi költségvetésről  
11/2011 (III.31.) sz. helyi rendelet az önkormányzat 11/2000.(V.3.) számú a  gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletének módosításáról  
12/2011 (III.31.) sz. helyi rendelet a 2011. évi költségvetésről szóló 9/2011.(II.24.) sz. rendelet módosításáról  
13/2011 (III.31.) sz. helyi rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló 47/2006. (XII.14.) rendelet módosításáról  
15/2011 (III.31.) sz. helyi rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007.(III.29.) sz. rendelet
módosításáról
 
16/2011 (IV.27.) sz. helyi rendelet az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010./III.03./ sz. rendeletének módosításáról  
17/2011 (IV.27.) sz. helyi rendelet az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról mellékletek
18/2011 (IV.27.) sz. helyi rendelet a nevelési – oktatási intézményekben fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól, továbbá a nem magyar állampolgárok fizetési kötelezettségéről szóló 17/2008. /V. 27./ sz. rendelet módosításáról  
19/2011 (IV.27.) sz. helyi rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és annak  egyes szabályairól szól 47/2006. (XII.14.) sz. rendelet módosításáról  
20/2011 (IV.27.) sz. helyi rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal kapcsolatosan fizetendő térítési díjakról szóló 10/2008. (II.21.) számú rendelet módosításáról  
21/2011 (IV.27.) sz. helyi rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) számú rendelet módosításáról  
22/2011 (V.26.) sz. helyi rendelet az önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervéről szóló 9/2011./II.24./ sz. rendeletének módosításáról  
23/2011 (VI.30.) sz. helyi rendelet az önkormányzat 11/2000.(V.3.) számú a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosításáról   
24/2011 (VI.30.) sz. helyi rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007.(III.29.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről.  
25/2011 (VI.30.) sz. helyi rendelet a házasságkötések és egyéb családi események lebonyolításáról, szolgáltatási díjairól szóló 7/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről.  
26/2011 (VI.30.) sz. helyi rendelet az önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervéről szóló 9/2011./II.24./ sz. rendeletének módosításáról  
27/2011 (VIII.5.) sz. helyi rendelet rendeletének módosításáról az önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervéről szóló 9/2011./II.24./ sz.  
28/2011 (VIII.5.) sz. helyi rendelet az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló többször módosított 12/2003. (III.26.) rendelet módosításáról  
29/2011 (VIII.31.) sz. helyi rendelet az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30/2009. /XI.20./ sz. rendelet módosításáról  
30/2011 (VIII.31.) sz. helyi rendelet rendeletének módosításáról az önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervéről szóló 9/2011./II.24./ sz.  
31/2011 (VIII.31.) sz. helyi rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáró  
32/2011 (VIII.31.) sz. helyi rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2000. (V.3.) önkormányzati rendelet módosításáról  
33/2011 (VIII.31.) sz. helyi rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 12/2003. /III.26./ sz. rendelet módosításáról  
34/2011 (VIII.31.) sz. helyi rendelet az önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervéről szóló 9/2011./II.24./ sz. rendeletének módosításáról  
35/2011 (X.27.) sz. helyi rendelet az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30/2009.(XI.20.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról  
36/2011 (X.27.) sz. helyi rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról  
37/2011 (X.27.) sz. helyi rendelet az önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervéről szóló 9/2011./II.24./ sz. önkormányzati rendelet módosításáról  
 38/2011 (X.27.) sz. helyi rendelet a víz és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 5/2009. I.30.) sz. rendelet módosításáról  
 39/2011 (XII.1.) sz. helyi rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal kapcsolatosan fizetendő térítési díjakról szóló 10/2008.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 40/2011 (XII.1.) sz. helyi rendelet a szociálisan hátrányos helyzetben lévők részére adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről 2/2010.(I.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról  
 41/2011 (XII.1.) sz. helyi rendelet az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30/2009.(XI.20.) sz. rendelet módosításáról   
 42/2011 (XII.1.) sz. helyi rendelet az önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervéről szóló 9/2011./II.24./ sz. rendeletének módosításáról  
 43/2011 (XII.16.) sz. helyi rendelet a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről, valamint a közterületek bontásáról szóló 26/2008.(IX.3.) sz. rendelet módosításáról  
 44/2011 (XII.16.) sz. helyi rendelet  a helyi adókról szóló 32/2010. (XII.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról  
 45/2011 (XII.16.) sz. helyi rendelet  az önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervéről szóló 9/2011./II.24./ sz. rendeletének módosításáról  
     

 

dizájn
címer
Celldömölk

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városh�za tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

készítők cellkabel peWeb