Helyi rendeletek 2010

2010.04.08.

1/2010 (I.29.) sz. helyi rendelet az önkormányzat 2009. évi pénzügyi tervéről szóló 8/2009./II.27./ sz. rendeletének módosításáról    
2/2010 (I.29.) sz. helyi rendelet a szociálisan hátrányos helyzetben lévők részére adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről    
3/2010 (III.3.) sz. helyi rendelet a lakossági távfűtési és melegvízszolgáltatási díjak megállapításáról szóló többször módosított 34/1999. /X.27./sz. rendelet módosításáról    
4/2010 (I.30.) sz. helyi rendelet a 2010. évi költségvetésről    
5/2010 (III.3.) sz. helyi rendelet a lakáshozjutás helyi támogatásáról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről    
6/2010 (III.3.) sz. helyi rendelet az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30/2009. /XI.20./ sz. rendelet módosításáról    
7/2010 (III.26.) sz. helyi rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal kapcsolatosan fizetendő térítési díjakról szóló 10/2008. (II.21.) rendelet módosításáról    
8/2010 (III.26.) sz. helyi rendelet az önkormányzat 11/2000.(V.3.) számú a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletének módosításáról    
9/2010 (III.26.) sz. helyi rendelet a helyi adókról szóló 7/2008. /I.30./ sz. rendeletének módosításáról    
10/2010 (III.26.) sz. helyi rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 46/2001.(XII.19.) számú rendeletének módosításáról    
11/2010 (III.26.) sz. helyi rendelet a szociális igazgatásról és Szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) sz. rendelet módosításáról    
12/2010 (IV.30.) sz. helyi rendelet az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról mellékletek  
13/2010 (V.28.) sz. helyi rendelet az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010./III.03./ sz. rendelet módosításáról    
14/2010 (VI.25.) sz. helyi rendelet a szociálisan hátrányos helyzetben lévők részére adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről 2/2010. (I.29.) sz. rendeletének módosításáról    
15/2010 (VI.25.) sz. helyi rendelet az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010./III.03./ sz. rendelet módosításáról    
16/2010 (VII.9.) sz. helyi rendelet Celldömölk város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 24/2008.(VII.2.) sz. helyi rendeletének módosításáról    
17/2010 (VII.9.) sz. helyi rendelet a 24/2002.(V.29.) számú a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendeletének módosításáról    
19/2010 (IX.17.) sz. helyi rendelet az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2007.(III.29.) sz. rendelet módosításáról    
20/2010 (X.15.) sz. helyi rendelet az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2007.(III.29.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról    
21/2010 (XI.4.) sz. helyi rendelet a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, elnök tiszteletdíjáról, juttatásáról    
22/2010 (XI.5.) sz. helyi rendelet az önkormányzat 2010. évi pénzügyi tervéről szóló 4/2010./III.03./ sz. rendelet módosításáról    
23/2010 (XI.4.) sz. helyi rendelet az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2007.(III.29.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról    
24/2010 (XI.26.) sz. helyi rendelet az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 30/2009.(XI.20.) sz. rendelet módosításáról    
25/2010 (XI.26.) sz. helyi rendelet a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködésérıl szóló
2/2010. (I.29.) rendelet módosításáról.
   
26/2010 (XI.26.) sz. helyi rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) rendelet módosításáról.    
27/2010 (XI.26.) sz. helyi rendelet az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletérıl és annak egyes szabályairól szóló 47/2006. (XII.14.) rendelet módosításáról    
28/2010 (XI.26.) sz. helyi rendelet az ebek tartásáról szóló 23/2007. (X.10.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról    
29/2010 (XI.26.) sz. helyi rendelet a lakossági távfőtési és melegvízszolgáltatási díjak megállapításáról szóló többször módosított 34/1999. /X.27./sz. rendelet módosításáról    
30/2010 (XII.16.) sz. helyi rendelet a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól szóló 19/2001.(IV.25.) sz. rendelet módosításáról    
31/2010 (XII.16.) sz. helyi rendelet a víz és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 5/2009. /I. 30./ sz. rendelet módosításáról    
32/2010 (XII.16.) sz. helyi rendelet a helyi adókról    
33/2010 (XII.16.) sz. helyi rendelet az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 5/2007.(III.29.) sz. rendelet módosításáról    
34/2010 (XII.16.) sz. helyi rendelet az önkormányzat 2010. évi pénzügyi tervérıl szóló 4/2010./III.03./ sz. rendeletének módosításáról    

 

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városhza tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

cellkabel peWeb