Akadálymentes verzió
Celldömölk Város címere Celldömölk Város honlapja dizájn elem

A református egyház Celldömölkön

2009.01.15.

Celldömölkön a XX sz. elején mindössze 50 református élt. Számuk az évek során nőtt így 1936-ban felépült a celldömölki református templom Kós Károly erdélyi építész tanítványa, Dudás Kálmán tervei alapján.

  a templom eredeti homlokzata


A Celldömölki Református Egyházközség


 Története:

A XX. sz. elején, amikor a katolikus Kiss-Czell (Mária Czell) és az evangélikus Nemesdömölk egyesültek, mindössze 50 református élt mai városunkban.

1924-ben megalakult a Celldömölk és Vidéke Fiókegyházközség. A kis közösséget először Végh János adorjánházai, majd Olé Sándor pápai lelkész pásztorolták.

A templom -Dudás Kálmán építész tervei alapján- 1936-37-ben épült.

A gyülekezet 1946-ban lett anyaegyházközség.

1946-48-ig Nádasdy Lajos segéd-, ill. helyettes lelkészként, kisebb-nagyobb megszakításokkal szolgált a gyülekezetben, később megírta az egyházközség történetét.

1949-től 1991- ig Jakab Lajos volt az egyházközség első megválasztott lelkipásztora.

1959-ben épül fel a parókia a Temesvár és a Gábor Áron utca sarkán.

1991-ben a gyülekezet Szentpály-Juhász Imrét választotta meg lelkipásztorának, aki 2005-ig építette a gyülekezetet.

1992-től először a lelkészlakás  építették át, korszerűsítve, majd 1998-tól kezdődött a templommal egybenyitható, modern gyülekezeti ház építése.

    2005-ben Németh Tamás lett a gyülekezet lelkipásztora.a felújított templom

    2006-tól 2008-ig tartottak - nagyrészt a Ny. Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázati támogatásának köszönhetően - a templom felújítási munkálatai, melynek eredményeképpen ma kívül-belül szépen felújított épület várja az istentiszteleten résztvevő hívőket, látogatókat, vendégeket!

 

 Jelene:

Ma az egyházközségnek - az un. szórványgyülekezetekkel együtt - mintegy 630 nyilvántartott tagja van.

     Az istentiszteleteken kívül vannak gyermek istentiszteletek, konfirmációi előkészítő foglalkozások, az iskolákban hittanórák, bibliaórák, presbiteri órák, nőszövetségi alkalmak, énekkari próbák, egyéb alkalmak.

     Évente részt vesznek gyülekezeti találkozókon, kirándulásokon, - a gyermekek nyári táborokban. Tartanak adventi evangélizációs hetet, megrendezik a református bált.

     Minden vasárnap 10 órakor tartanak istentiszteletet, melyre várják a híveket!

 a templom belülr?l

elérhetőség:

Celldömölki Református Templom

Telefon: +36 (95) 420023

Email: nemethtamasibi@freemail.hu

Látogathatóság:


előzetes bejelentkezéssel

építészeti stílus: népi

 


 


 

dizájn
címer
Celldömölk

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városh�za tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

készítők cellkabel peWeb